ایروان Ереван Yerevan Երևանի Erévan ერევანი

ارمنستان Армения Armenia Հայաստան Arménie სომხეთი
 
معرفی دانشگاه های ارمنستان
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٩  

در ذیل سایت تعدادی از دانشگاه های ارمنستان را قرار داده ام.امیدوارم که مفید واقع شود:

دانشگاه اتحادیه اروپا

www.ufar.am

دانشگاه پزشکی ایروان

www.ysmu.am

دانشگاه معماری و شهرسازی ارمنستان

http://www.ysuac.am/

 

دانشگاه آمریکائی AUA

www.aua.am

دانشگاه ارمنستان-آلمان

www.dua.am

دانشگاه پلی تکنیک

www.seua.am

دانشگاه دولتی ایروان

www.ysu.am

دانشگاه زبان های خارجی

www.brusov.am

دانشگاه  کشاورزی

www.armagrar-uni.am

دانشگاه موسیقی کومیتاس

 

 www.conservatory.am

دانشگاه بین امللی آریا

www.arya.am

دانشگاه علم و آموزش ارمنستان

www.aspu.am

دانشگاه بین المللی اوراسیا

 

 www.eiu.am

 

دانشگاه هایبوساک

http://www.education.am/english/education/academedu.htm

انستیتوی بین المللی روابط جهانی

http://www.academedu.org/en/internation_relations_institute.html

دانشگاه اپن ارمنستان

http://www.academedu.org/en/armenian_open_university.html

دانشگاه معماری و شهرسازی ارمنستان

http://www.ysuac.am/