ایروان Ереван Yerevan Երևանի Erévan ერევანი

ارمنستان Армения Armenia Հայաստան Arménie სომხეთი
 
اطلاعات جامع ارمنستان
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳٠  

بخش 2 

در این بخش به بررسی و تحلیل آماری جمعیت ارمنستان می پردازیم.

جمعیت:٠٠۴ ٩۶٧ ٢(سرشماری جولای ٢٠٠٩)

ساختار جمعیتی:

١۴-٠ سال:١٨.٢ (مردان:٢٨٩١١٩*زنان:٢۵٢١۵٠)

۶۴-١۵ سال:٧١.١ (مردان:٩٨۶٧۶۴*زنان:١١٢٣٧٠٨)

۶۴ به بالا:١٠.۶(مردان:١٢٢٩٩۶*زنان:١٩٢٢۶٧)

سن میانگین:

کل:٣١.۵سال

مردان:٢٨.٨سال

زنان:٣۴.۴سال

نرخ رشد جمعیت:٠.٠٣-(آمار گیری ٢٠٠٩)

نرخ زاد و ولد:١٢.۵٣ به ازای هر واحد(١٠٠٠ نفر)(آمار گیری ٢٠٠٨)

نرخ مرگ و میر:٨.٣۴ به ازای هر واحد(١٠٠٠ نفر)(آمار گیری ٢٠٠٨)

نرخ مهاجرت:۴.۵۶- به ازای هر واحد(١٠٠٠ نفر)(آمار گیری ٢٠٠٩)

نسبت جنسیت جمعیت:(نسبت تعداد مردان به رنان)

کل:٠.٨٩

در هنگام تولد:١.١۴

زیر ١۵ سال:١.١۵

۶۴-١۵ سال:٠.٨٨

۶۴ به بالا:٠.۶۴

میزان مرگ و میر کودکان:

کل:٢٠.٢١ به ازای هر ١٠٠٠ زایمان

مردان: ٢۴.٩٧به ازای هر ١٠٠٠ زایمان

زنان:١۴.٧٧به ازای هر ١٠٠٠ زایمان

 شاخص امید به زندگی:

کل:٧٢.۶٨ سال

مردان:۶٩.٠۶سال

زنان:٧۶.٨١سال

تعداد فرزند برای هر زن:١.٣۶

میزان شیوع ایدزدر بزرگسالان:0.01 (آمار گیری 2007)

تعداد مبتلایان به ایدز:2400 (آمار گیری 2007)

تعداد مرگ و میر به علت ایدز:کمتر از 200 نفر(آمار گیری 2007)

ملیت:ارمنی

گروه های نژادی:

ارمنی:97.9 ،ایزدی(کرد):1.3 ،روس:0.5 ،سایر:0.3

گروه های مذهبی:

ارمنی:94.7 ،سایر فرقه های مسیحیت:4 ،*ایزدی:1.3

ایزدی:یکتاپرستی با اصول عبادت عناصر طبیعی(میترائیسم یا خورشید پرستی)

گروه های زبانی:

ارمنی:97.7 ،ایزدی:1 ،روسی:0.9 ،سایر:0.4 نرخ با سوادی:

(تعریف:افراد 15 سال به بالا که توانایی خواندن و نوشتن دارند.)

کل:99.4

مردان:99.7 

رنان:99.2