ضرب المثل های ارمنستان Proverbs of Armenia

اگر چیزی را می‌دهی، بدون ترس بده و اگر چیزی را می‌گیری، بدون شرمساری بگیر.

سخن تا زمانی که در دهان توست متعلق به خودت است اما وقتی از دهانت خارج می‌شود، متعلق به دیگران است

صدای خروس فقط در مرغدانی خودش بلند است

اگر تند بروی می‌گویند دیوانه است، اگر آهسته بروی می‌گویند کور است.

کاخ پادشاه را دید و کلبه خودش را آتش زد

بگذار هزار بار کتکت بزنند، ولی بگذارند یک بار حقیقت را بگویی

کلاغ هر چه آبتنی کند، غاز نمی‌شود

وقتی گاو نر می‌میرد، پوستش می‌ماند، اما وقتی انسان می‌میرد، نامش باقی می‌ماند

/ 0 نظر / 54 بازدید