ارمنستان میزبان اجلاس سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد

 Armenia , Next Host of FAO Seance
اجلاس آتی سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد پس از دو سال در ارمنستان برگزار خواهد شد. این تصمیم در سی و پنجمین کنفرانس منطقه ای اروپایی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد که در اتریش برگزار شد، اتخاذ گردیده است. . ارمنستان نخستین کشور اروپای شرقی است که اجلاس فائو در آن برگزار 
می شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید