# جمهوری_آذربایجان

رئیس جمهوری که مدال افتخار بر گردن قاتل می آویزد!!

  گورگن ماکاریان،ستوان ارمنستانی برای آموزش زبان انگلیسی در برنامه " مشارکت برای صلح" ناتو به بوداپست مجارستان سفر کرده بود.اما ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 68 بازدید