# مرکز_توسعه_ارمنستان

دومین نمایشگاه صنعتی روسیه - ارمنستان در ایروان افتتاح شد

دومین نمایشگاه صنعتی روسیه - ارمنستان در ایروان پایتخت ارمنستان افتتاح شد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از ایروان ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 27 بازدید